Printed From:

Oorzaken van hoge LDL cholesterol

Het merendeel van de cholesterol wordt in het lichaam gemaakt, maar een deel vinden wij ook in ons voedsel. Waar het ook vandaan komt, teveel—vooral teveel slechte cholesterol ofwel LDL cholesterol—kan uw risico op hart- en vaatziekten verhogen.

Erfelijkheid en cholesterol

Uw lichaam speelt een belangrijke rol in het produceren en regelen van het LDL cholesterolgehalte. Door een erfelijke factor kan uw gehalte LDL-C flink hoger zijn.

Levensstijl en regelen van cholesterol

Levensstijlfactoren zoals dieet en lichamelijke inspanning hebben een belangrijk effect op uw cholesterolgehalte.Praktische info

Heart Felt

Alles over FH