Printed From:

Gevolgen van hoge LDL cholesterol

Een hoog LDL cholesterolgehalte is nauw verbonden met de gezondheid van uw hart en als dit gehalte stijgt, dan neemt ook uw risico op hart- en vaatziekten toe.

Begrijp uw risico op hart- en vaatziekten

Het is belangrijk te weten waartegen u vecht.

Als het LDL-C gehalte stijgt, dan stijgt ook uw risico op hart- en vaatziekten. Meestal gerelateerd aan een proces dat atherosclerosis wordt genoemd—een gevaarlijke aandoening die zich ontwikkelt als slechte cholesterol zich ophoopt in de wand van uw slagaders. Deze vetophoping wordt ook plaque genoemd.

Een plaque in de wand van uw slagader kan ervoor zorgen dat het bloed moeilijker doorstroomt omdat de slagader geleidelijk wordt geblokkeerd. Zo'n plaque kan ook scheuren, waardoor een deel van de vethoping kan afbreken en een stolsel vormen dat de slagader blokkeert. In beide situaties treden er serieuze hartproblemen op.

Het risico om deze aandoeningen te ontwikkelen kan worden veroorzaakt of vergroot door de aanwezigheid van andere ziekten zoals hoge bloeddruk of diabetes.

Angina Pectoris
Pijn in de borst is vaak een eerste indicatie dat er iets mis is. Als er minder bloed naar het hart stroomt, dan veroorzaakt dat een knellende druk en pijn op uw borst die angina pectoris wordt genoemd. Veelal een alarm dat aangeeft dat er een serieus onderliggend probleem is.
Coronaire hartziekten
Coronaire hartziekten zijn de meest voorkomende vorm van hartziekten en de nummer 1 doodsoorzaak in België. Als plaque ophoopt in de kransslagaders –slagaders die het hart voorzien van bloed- dan zorgt dit voor een afname en soms het blokkeren van de aanvoer van zuurstofrijk bloed naar het hart. Dit kan leiden tot angina of een hartaanval. Na verloop van tijd verzwakt het hart en als er geen behandeling volgt zal het hart gaan falen (hartfalen).
Hartaanval
Als uw hart onvoldoende zuurstof krijgt dan veroorzaakt dit een hartaanval. Dit kan gebeuren als de plaque -die ophoopt als gevolg van teveel cholesterol- openbreekt en een stolsel in een van uw kransslagaders vormt. Snelle actie kan uw leven redden. Dus als u tekenen van pijn in de borst of het bovenlichaam ervaart of kortademig bent, zoek dan onmiddellijk medische hulp.
Beroerte
Net zoals bij een hartaanval treden ook de meeste beroertes op bij een gebrek aan zuurstof, maar in dit geval in de hersenen. Ook hier is het een plaque -die ophoopt door een teveel aan LDL-C- die openbreekt en een stolsel vormt. Nu wordt een slagader die zuurstofrijk bloed naar de hersenen voert geblokkeerd. Zonder zuurstof beginnen de hersencellen af te sterven en ontstaan klachten. Enkele hiervan zijn bijvoorbeeld plotselinge zwakte, verlamming of problemen met spreken en zien. Directe actie is heel erg belangrijk omdat er slechts een beperkte tijd is voor de schade onomkeerbaar wordt.

Het risico op deze aandoeningen wordt ook verhoogd door andere chronische ziekten zoals diabetes en hoge bloeddruk.

Diabetes kan hand-in-hand gaan met een hoog gehalte aan LDL-C. Als beide aanwezig zijn dan verhoogt dit uw risico op hart- en vaatziekten.

Daarenboven wordt hypertensie (hoge bloeddruk) ook gelinkt aan vroegtijdige hartziekten en beroerte. In feite zijn een hoog LDL cholesterolgehalte en hoge bloeddruk de twee meest voorkomende, serieuze en behandelbare medische condities die leiden tot hart- en vaatziekten. Beide hebben echter geen zicht- of merkbare klachten en zijn als gevolg hiervan vaak onbehandeld.

Controleer de feiten:


Houd de klok in de gaten

Elke 39 seconden sterft een volwassene aan een hartaanval, beroerte of een andere hart- en vaatziekte.

Kruis of munt

Naar schatting 7,5 miljoen volwassenen in België hebben een hoog LDL-C gehalte, maar slechts 1 op 2 wordt hiervoor behandeld.

Regel van derden

Ongeveer 34% van de hoog-risico patiënten heeft een hoog LDL-C gehalte, maar 2 van de 3 heeft dit niet voldoende onder controle.

Al deze condities kunnen ernstig zijn en brengen serieuze risico’s met zich mee, ook de kans op overlijden. Dit is precies waarom het zo belangrijk is uw LDL cholesterolgehalte actief te beheersen