Printed From:

Cholesterolgehalte begrijpen

Er is goede en slechte cholesterol. Uit onderzoek blijkt dat voor een gezond hart beide cholesterolgehaltes optimaal moeten zijn

Kijken naar de cijfers

Om cholesterol beter te begrijpen helpt het meer inzicht te krijgen in de betekenis van uw persoonlijke cholesterolwaarden – in het bijzonder van de “slechte” cholesterol of LDL-cholesterol (ook bekend als LDL-C).

Het is belangrijk om uw cholesterolgehalte te laten bepalen zodat uw risico op hart-en vaatziekten kan berekend worden. Artsen kijken hierbij echter niet alleen naar uw cholesterolgehalte, ook andere belangrijke factoren zoals bloeddruk, diabetes, roken en zelfs uw leeftijd en geslacht spelen mee in de berekening van uw risico.

Afhankelijk van uw risico op hart-en vaatziekten zal uw LDL-cholesterol streefwaarde vastgelegd worden. Bij personen met een laag tot matig risico op hart-en vaatziekten wordt een LDL-C gehalte van <115 mg/dl nagestreefd. Maar als u een hoog tot zeer hoog risico op hart-en vaatziekten heeft (bijvoorbeeld bij een hoge bloeddruk, diabetes, ernstig chronisch nierlijden, een voorgeschiedenis van hart-en vaatziekten of familiale hypercholesterolemie) is de LDL-C streefwaarde respectievelijk lager dan 100 mg/dl en lager dan 70 mg/dl.

LDL-C STREEFWAARDE
<115mg/dl Laag tot matig risico op hart-en vaatziekten
<100mg/dl Hoog risico op hart- en vaatziekten (familiale hypercholesterolemie, hoge bloeddruk)
< 70 mg/dl Zeer hoog risico op hart- en vaatziekten (voorgeschiedenis van hart- en vaatziekten, diabetes, ernstig chronisch nierlijden)

Triglyceriden en “goede” cholesterol, ook HDL-cholesterol (HDL-C) genoemd, zijn een onderdeel van uw totale cholesterolgehalte. Voor deze vetten zijn er geen specifieke streefwaarden maar aanbevolen wordt:

HDL-C AANBEVOLEN WAARDE
> 40 mg/dl Man
>46 mg/dl Vrouw

Voor triglyceriden wordt een waarde < 150 mg/dl aanbevolen.

Triglyceriden en HDL-C zijn vetten die vaak kunnen worden aangepast met een dieet en lichaamsbeweging. De “slechte” cholesterol (LDL-C) is wat lastiger omlaag te brengen. Hierbij kan cholesterolverlagende medicatie nodig zijn om uw risico op hart- en vaatziekten te beperken.

Literatuur

    1. Reiner Z, Catapano AL, De Backer G, et al. ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias. Eur Heart J. 2011;32(14):1769-1818.
    2. www.icho-info.be/masterproefpdf/thesis/%7Bcdc78ff6-53e4-7544-63df-4afc222d0cf8%7D_VanDecraen-Mieke-scriptie.pdf
    3. Nederlands Huisartsen Genootschap. NHG-Standaard cardiovasculair risicomanagement. Huisarts Wet. 2012;55(1)14-28.