Printed From:

Praten met uw arts

Uw arts is uw bondgenoot in de strijd tegen familiale hypercholesterolemie

Praten met uw arts

Uw problemen beginnen misschien al voordat u weet of u FH heeft. Misschien heeft u extreem hoge cholesterolwaarden of een familielid met een extreem hoog cholestertolgehalte. Of komen er hart- en vaatziekten voor in uw familie. Een belangrijke stap is dat u met uw arts gaat praten over FH. Als u weet dat FH in de familie zit, staat u sterker in uw gesprek met uw arts over stappen die u kunt ondernemen om de kans op hart- en vaatziekten op jonge leeftijd te verkleinen. 1-3,10-12

Voorbereiden op het bezoek aan uw arts

 • Breng uw medische geschiedenis mee: ziektes die u heeft of heeft gehad, eventuele ziekenhuisopnamen, medicijnen of supplementen die u gebruikt en de doseringen daarvan.
 • Maak een familiestamboom
 • Bereid een lijstje met vragen voor die u graag aan uw arts wilt stellen.
 • Vraag een familielid of vriend(in) om met u mee te gaan als u denkt dat het handig is als iemand wat aantekeningen maakt zodat u zich kunt concentreren op het gesprek.

FH bespreken met uw arts

Bespreek uw vragen met uw arts en vraag om uitgebreide uitleg. Als de uitleg of instructies van uw arts niet duidelijk zijn, vraag dan nogmaals om uitleg. Vertel het uw arts als u zich zorgen maakt over een aanbevolen behandeling of verandering in leefstijl.

Vragen die u uw arts kunt stellen over FH

 • Wat is het verschil tussen FH en ‘gewoon’ hoog cholesterol?
 • Wat betekent het precies dat FH een erfelijke stoornis is?
 • Wat zijn de signalen die erop kunnen duiden dat er FH in mijn familie zit?
 • Wat heeft cholesterol te maken met hart- en vaatziekten?
 • Welke cholesterolwaarden worden als ideaal beschouwd? En wat wordt als te hoog beschouwd?
 • Wat zijn mijn cholesterolwaarden?
 • Waarom is vroege opsporing belangrijk?
 • Hoe moet ik met mijn familie over FH praten?
 • Zijn er artsen die zijn gespecialiseerd in FH?

Literatuur

  1. Reiner Z, Catapano AL, De Backer G, et al. ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias. Eur Heart J. 2011;32(14):1769-1818.
  2. www.icho-info.be/masterproefpdf/thesis/%7Bcdc78ff6-53e4-7544-63df-4afc222d0cf8%7D_VanDecraen-Mieke-scriptie.pdf
  3. Nederlands Huisartsen Genootschap. NHG-Standaard cardiovasculair risicomanagement. Huisarts Wet. 2012;55(1)14-28.
  10. Descamps OS. Familial hypercholesterolaemia in a Belgian community. Acta Cardiologica 2000, 55(6), 327-333.
  11. Descamps OS, Gilbeau JP, Leysen X, Van Leuven F, Heller FR. Impact of genetic defects on 31atherosclerosis in patients suspected of familial hypercholesterolaemia. Eur J Clin Invest 2001, Nov, 31(11), 958-65.
  12. Debruyne L, De Bacquer D, De Henauw S, et al. How to improve screening in first-degree relatives of patients with premature coronary heart disease. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil 2006;13:711-7.